Tin nổi bật

Thành phố Thanh Hóa thực hiện nghiêm việc cấp, phát phiếu đi chợ cho Nhân dân

Thực hiện Quyết định số 3418/QĐ-UBND, ngày 1-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, UBND thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn việc cấp, phát phiếu đi mua hàng cho Nhân dân trên địa bàn thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg. Của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phố Thanh Hóa thực hiện nghiêm việc cấp, phát phiếu đi chợ cho Nhân dânThành phố Thanh Hóa thực hiện nghiêm việc cấp, phát phiếu đi chợ cho Nhân dân
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
PHƯỜNG TÂN SƠN TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT, HÀNH ĐỘNG THÂN THIỆN”PHƯỜNG TÂN SƠN TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT, HÀNH ĐỘNG THÂN THIỆN”
ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG TÂN SƠN TRAO 100 SUẤT CƠM MIỄN PHÍ TẠI KHU CÁCH LY TẬP TRUNGĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG TÂN SƠN TRAO 100 SUẤT CƠM MIỄN PHÍ TẠI KHU CÁCH LY TẬP TRUNG
Thanh Hoá tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnhThanh Hoá tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh